Ρre-Order Loft Sails Switchblade 2018 Freerace 3 Cam Blue

ΔΙΑΘΕΣΙΜO ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Description Size Luff Boom Vario Top Extension Cambers Battens Recommended Mast Weight
Switchblade 5.0 Blue HD 2018 5.0 m2 398 cm 180 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 370 4.67 kg
Switchblade 5.0 Orange 2018 5.0 m2 398 cm 180 cm Vario Top 28 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 370 4.67 kg
Switchblade 5.8 Blue HD 2018 5.8 m2 422 cm 186 cm Vario Top 22 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 400 4.88 kg
Switchblade 5.8 Orange 2018 5.8 m2 422 cm 186 cm Vario Top 22 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 400 4.88 kg
Switchblade 6.3 Blue HD 2018 6.3 m2 440 cm 192 cm Fixed 10 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.09 kg
Switchblade 6.3 Orange 2018 6.3 m2 440 cm 192 cm Fixed 10 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.09 kg
Switchblade 6.8 Blue HD 2018 6.8 m2 456 cm 200 cm Fixed 26 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.26 kg
Switchblade 6.8 Orange 2018 6.8 m2 456 cm 200 cm Fixed 26 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 430 5.26 kg
Switchblade 7.3 Blue HD 2018 7.3 m2 474 cm 206 cm Fixed 14 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 460 5.5 kg
Switchblade 7.3 Orange 2018 7.3 m2 474 cm 206 cm Fixed 14 cm 3 6 Team Edition RDM/SDM 460 5.5 kg
Switchblade 7.8 Blue HD 2018 7.8 m2 492 cm 214 cm Fixed 32 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 460 5.9 kg
Switchblade 7.8 Orange 2018 7.8 m2 492 cm 214 cm Fixed 32 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 460 5.9 kg
Switchblade 8.5 Blue HD 2018 8.5 m2 508 cm 220 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.13 kg
Switchblade 8.5 Orange 2018 8.5 m2 508 cm 220 cm Fixed 18 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.13 kg
Switchblade 9.3 Blue HD 2018 9.3 m2 524 cm 228 cm Fixed 34 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.31 kg
Switchblade 9.3 Orange 2018 9.3 m2 524 cm 228 cm Fixed 34 cm 3 7 Team Edition RDM/SDM 490 6.31 kg

Χαρακτηριστικά
Luff max :
Battens :
6-7
Camber :
3
IMCS Best Mast :
Best/Alt. Length :

€550.00 — €650.00

Κ Κοκκολιός & Σια ΟΕ | Δημοσθένους 33 Καλλιθέα 17671 Αθήνα | Τηλ: +30 2109564168, +30 2109561995, +30 6978182082