Ρre-Order Unifiber Mast Enduro EVO RDM C80

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ENDURO EVO RDM 80 for a supreme blend of strength and quality responsiveness this 80% top quality carbon tool’s almost impossible to beat. Ideal for Wavesailors, it’s a great match for freeride and high-wind sails too.

HT = HARD TOP
CC = CONSTANT CURVE
FT = FLEX TOP

€252.00 — €325.00

Κ Κοκκολιός & Σια ΟΕ | Δημοσθένους 33 Καλλιθέα 17671 Αθήνα | Τηλ: +30 2109564168, +30 2109561995, +30 6978182082